Informacje ogólne

Nasz zespół

Jesteśmy zgraną ekipą ze wspólnym celem. Dowiedz się o nas więcej.

Lech Mankiewicz

Prezes

Elżbieta Piotrowska - Gromniak

cz. Zarządu

Sebastian Starzyński

cz. Zarządu

Edyta Dudycz

Współpraca z Partnerami

Co robimy

Nasze działania obejmują kilka obszarów, gdyż potrzeby zmian w polskim systemie edukacyjnym są złożone. Do naszych najważniejszych działań należą:

Wdrażanie i rozpowszechnianie sprawdzonych systemów nowoczesnej edukacji takich jak Khan Academy i Big History Project, które są zgodne z koncepcją Blended learning, polegającą na łączeniu tradycyjnej nauki w szkole z nauką za pomocą interentu.

Promowanie gier i gryfikacji jako metod wspierających edukację, pozwalających angażować uczniów i sprawiać, że szkoła będzie kojarzona przez uczniów z przyjemnym i pożytecznym spędzaniem czasu.

Tworzenie platformy odpowiadającej strukturze polskiego programu nauczania, ale zawierającej wskazówki i inspiracje dla nauczycieli i szkół jak można prowadzić konkretne lekcje w sposób bardziej poznawczy i mniej odtwórczy. Platformy, która pozwoli nauczycielom, rodzicom i entuzjastom edukacji na wymianę pomysłów.

Rozpowszechnianie wiedzy na temat potrzeb zmian w systemie edukacyjnym i alternatywnych sposobów edukacji zwiększających zaangażowanie uczniów i pracę grupową poprzez pisanie artykułów prasowych oraz wystąpienia na konferencjach i szkoleniach.

Promowanie zmian legislacyjnych w polskim systemie edukacji, mających na celu umożliwienie indywidualizacje nauczania, zmianę systemu ocen, promowaniu pracy grupowej, nauki poprzez doświadczenia i idei klasy odwróconej.

Angażowanie wolontariuszy oraz pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na tłumaczenie zasobów Khan Academy i Big History Project – jesteśmy organizacją całkowicie non-profit.

Nasza misja

Edukacji powinna być przyjemną przygodą, która pomaga rozwijać zainteresowania i kreatywność uczniów zarówno samodzielnie jak i w grupie. Nasza misją jest dostarczanie narzędzi edukacyjnych, szkolenie nauczycieli i rodziców oraz wywieranie wpływu na zmiany polskiego systemu oświatowego, tak aby dzieci mogły już dziś korzystać z edukacji przyszłości.

FAQ

Czym zajmuje się Fundacja Edukacja Przyszłości?
Najważniejszym celem fundacji jest przetłumaczenie zasobów Khan Academy na język polski.

Więcej odpowiedzi nt fundacji znajdziesz tutaj→
O projekcie Khan Academy tutaj→

Statut i Misja

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym się kierujemy, zachęcam do przeczytania naszego Statutu→ i naszej Misji→

Nasze dane

Fundacja Edukacja dla Przyszłości
ul. Hoża 86
00-682 Warszawa, Polska

Dane KRS: FUNDACJA EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

+48 22 322 65 00

fundacja@edukacjaprzyszlosci.pl

www.edukacjaprzyszlosci.pl

Znajdziesz nas na

JoomlaMan